OGNIVO

Moduł ten służy do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika, co pomaga w szybkiej i skutecznej egzekucji - odzyskaniu przez wierzyciela zadłużenia.

CEPIK

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców System Dzięki temu systemowi można natychmiastowo sprawdzić jakie auta należą do dłużnika, dokonać ich zajęcia oraz sprzedać w drodze licytacji.

GEODEZJA

Dostęp elektroniczny do Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego WebEwid, za pomocą którego sprawdza się czy dłużnik jest wpisany do bazy ewidencji gruntów i budynków jako właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości.

DOSTĘP ONLINE DO ZASOBÓW KRS

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.

EPUAP

Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Monitoring spraw

Dostęp do systemu Monitoring spraw - system ułatwiający współpracę komornika z wierzycielem.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy
Paweł Tyliszczak

ul. Trybunalska 11-13/25
58-100 Świdnica
email: kancelaria@komornikwswidnicy.pl
tel./fax 74 637 90 24
Telefon w kancelarii odbierany jest od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 9:00 do godz. 15:00.
BGŻ 66 2030 0045 1110 0000 0427 2640

Komornik informuje, że zamieszcza obwieszczenia o licytacjach wyłącznie na stronie Krajowej Rady Komorniczej http:/www.licytacje.komornik.pl, oficjalnej stronie komornika http://www.komornikwswidnicy.pl, http://www.dawro.pl, http://www.ikomornik.pl/